POZVÁNKA

Představenstvo ZÍTŘKU, stavebního bytového družstva, na základě čl. 62 odst. 10 Stanov svolává

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ,

které se bude konat,

ve středu 30. května 2018 v 15.00 hod.

v restauraci Bílý dům, Janáčkova 1331, Moravské Budějovice

Prezence účastníků v době od 14.45 do 15.00 hodin.

 

Program:

 

1. Zahájení, schválení programu.

2. Volba předsednictva, pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele

3. Kontrola usnesení ze SD konaného dne 24.5.2017

4. Zpráva o činnosti představenstva družstva,

5. Zpráva o činnosti kontrolní komise,

6. Zpráva o hospodaření družstva a seznámení s účetní závěrkou za rok 2017

7. Zpráva mandátové komise

8. Schválení účetní závěrky za rok 2017

9. Projednání a schválení návrhu rozdělení hospodářského výsledku

10. Projednání a schválení Směrnice č. SM 14 verze 01, o přidělování uvolněných bytů

11. Projednání a schválení Směrnice č. SM 21, o stanovení pravidel pro určení výše dodatečného dalšího členského vkladu

12. Diskuse

13. Usnesení

14. Občerstvení, závěr

 

 

Všechny podklady pro konání SD jsou připravené k nahlédnutí u ředitele družstva od 14.5.2018 do 29.5.2018 v úředních hodinách družstva.

 

 

František Kuchařík

předseda představenstva

 

Ladislav Krejča

místopředseda představenstva

 

Příloha: podklady pro jednání (PDF, 1.65 MB)